Ст. 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року

Публічна інформація


 Інструкція 
щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

 1.Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 
2.Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. 
3.У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв'язку. 
4.У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо. 
5.Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. 
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим. 
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'ятьох робочих днів з дня отримання запиту. 
6.Інформація на запит надається безкоштовно. 
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. 
7.Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

Форма запиту на інформацію 
Закон України "Про доступ до публічної інформації" 


Закон України щодо протидії булінгу (цькуванню)


Розпорядження № 45 від 18.03.2020 "Про затвердження Графіка передачі публічної інформації структурними підрозділами обласної державної адміністрації до управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації"

Розпорядження+Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Зачепилівської РДА

Особистий прийом громадян НАЧАЛЬНИКОМ  відділу освіти, культури, молоді та спорту Зачепилівської РДА - щовівторка з 8.00 до 12.00 год.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Штатній розпис відділу освіти

Номенклатура справ відділу освіти, культури, молоді та спорту Зачепилівської РДА

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАЧЕПИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ «НОВИЙ ОСВІТНІЙ  РОСТІР» НА 2019 – 2023 РОКИ

План асигнувань загального фонду на 2020 рік+КОШТОРИС 2020 та Наказ №12

Наказ №12+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік станом на Січень

Наказ №31+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік станом на Лютий

Наказ №52+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік станом на Березень

Наказ №51+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік станом на Квітень

Наказ №81+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік станом на Травень

Р І Ш Е Н Н Я  від 31 липня 2018 року № 434 - VІІ "Про  затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Зачепилівської районної ради Харківської області   


Розпорядження про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік+Паспорт бюджетної програми апарату 2019

Наказ+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на лютий місяць

Наказ+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на січень місяць

План асигнувань загального фонду на 2019 рік+КОШТОРИС 2019

Наказ+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на березень місяць

Наказ №86+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на квітень місяць

Наказ №109+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на травень місяць

Наказ №126(ЗМІНИ ДО НАКАЗУ№126)+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на червень місяць

Наказ №141+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на липень

Наказ №156+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на серпень