Публічна інформація


 Інструкція 
щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

 1.Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 
2.Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. 
3.У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв'язку. 
4.У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо. 
5.Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. 
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим. 
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'ятьох робочих днів з дня отримання запиту. 
6.Інформація на запит надається безкоштовно. 
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. 
7.Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 


Форма запиту на інформацію 
Закон України "Про доступ до публічної інформації" 
Розпорядження № 131 від 15.04.2016 "Про затвердження Графіка передачі публічної інформації структурними підрозділами обласної державної адміністрації до управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації".

Положення про відділ освіти

Особистий прийом громадян НАЧАЛЬНИКОМ  відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської РДА - щовівторка з 8.00 до 12.00 год.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Штатній розпис відділу освіти

Номенклатура справ 2017 відділу освіти

Розпорядження про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік+Паспорт бюджетної програми апарату 2019

Наказ+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на лютий місяць

Наказ+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на січень місяць

План асигнувань загального фонду на 2019 рік+КОШТОРИС 2019

Наказ+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на березень місяць

Наказ №86+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на квітень місяць

Наказ №109+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на травень місяць

Наказ №126(ЗМІНИ ДО НАКАЗУ№126)+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на червень місяць

Наказ №141+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на липень

Наказ №156+Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік станом на серпень


АРХІВ

Кошторис відділу освіти на 2017 рік

Паспорт БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ НА 2017 рік